1 / 10

انتخاب دسته های فهرست بندی

هتل: مشاغل حرفه ای مهمان نوازی که معمولاً سبک یا موضوع منحصر به فردی دارند که برند و دکوراسیون آنها را مشخص می کند
یک نام جذاب معمولاً شامل: نام خانه + نام اتاق + ملک ویژه + مقصد گردشگری است
کل مکان: مهمانان تمام مکان را برای خود دارند—یک ورودی خصوصی و بدون فضاهای مشترک وجود دارد. یک اتاق خواب، حمام و آشپزخانه معمولاً شامل می شود.